close
icon lefticon right
thong-bao-10-00-14-01-2017-ra-mat-s8-thanh-long

[Thông Báo] - 10:00 - 14/01/2017: Ra mắt S8 - THANH LONG

14/01

Hành trình chinh phục thiên hạ của các chúa công sẽ ngày càng hấp dẫn và kịch tính hơn với sự ra mắt của máy chủ S8 - THANH LONG 10:00 ngày 141/2017, Các chúa công hãy nhanh chóng gia nhập để nhận thật nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé!

CHI TIẾT
thong-bao-13-00-09-01-2017-ra-mat-s7-thanh-long

[Thông Báo] - 13:00 - 09/01/2017: Ra mắt S7 - THANH LONG

09/01

Hành trình chinh phục thiên hạ của các chúa công sẽ ngày càng hấp dẫn và kịch tính hơn với sự ra mắt của máy chủ S7 - THANH LONG 13:00 ngày 09/01/2017, Các chúa công hãy nhanh chóng gia nhập để nhận thật nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé!

CHI TIẾT
thong-bao-10-00-02-01-2017-ra-mat-s6-huyen-vu

[Thông Báo] - 10:00 - 02/01/2017: Ra mắt S6 - HUYỀN VŨ

05/01

Hành trình chinh phục thiên hạ của các chúa công sẽ ngày càng hấp dẫn và kịch tính hơn với sự ra mắt của máy chủ S6 - HUYỀN VŨ 10:00 ngày 05/01/2017, Các chúa công hãy nhanh chóng gia nhập để nhận thật nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé!

CHI TIẾT
thong-bao-10-00-02-01-2017-ra-mat-s5-thien-co

[Thông Báo] - 10:00 - 02/01/2017: Ra mắt S5 - Thiên Cơ

02/01

Hành trình chinh phục thiên hạ của các chúa công sẽ ngày càng hấp dẫn và kịch tính hơn với sự ra mắt của máy chủ S5 - Thiên Cơ 10:00 ngày 02/01/2017, Các chúa công hãy nhanh chóng gia nhập để nhận thật nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé!

CHI TIẾT
thong-bao-10-00-30-12-ra-mat-s4-quan-lam

[Thông Báo] - 10:00 - 30/12: Ra mắt S4 - Quân Lâm

30/12

Hành trình chinh phục thiên hạ của các chúa công sẽ ngày càng hấp dẫn và kịch tính hơn với sự ra mắt của máy chủ đầu tiên S4 - Quân Lâm vào 10:00 ngày 30/12/2016, Các chúa công hãy nhanh chóng gia nhập để nhận thật nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé!

CHI TIẾT