[Hoạt Động] - Nam Man Xâm Lược

Bối cảnh lịch sử: Cuối thời Đông Hán, quần hùng khởi nghĩa, chiến loạn không ngừng. Nam Man thấy đất Trung Nguyên màu mỡ, có ý định xâm chiếm. Nam Hoa Tiên Nhân không thể chịu đựng nhìn Trung Nguyên bị xâm lược bèn tặng thưởng, hiệu triệu anh hùng cùng chống Nam Man.

 

Điều kiện tham gia: Không giới hạn cấp, chỉ cần mở map tinh anh tương ứng là có thể thách đấu Nam Man ở châu tương ứng.

Thời gian xuất hiện: Nam Man xuất hiện tại các châu vào 24 giờ hoặc 12 giờ, người chơi toàn server cùng hưởng, đồng thời chỉ được do 1 người chơi thách đấu, sẽ biến mất sau khi bị người chơi tiêu diệt. Nếu chưa bị tiêu diệt sẽ làm mới Nam Man mới sau nửa tiếng.

Quy tắc:

1. Đội quái từ từ tăng dần. 6 châu đầu là 1 đội, 5 châu giữa là 2 đội, 5 châu sau cùng là 3 đội. Nếu có nhiều đội Nam Man, bạn cần tiêu diệt hết mới dành thắng lợi cuối cùng.

2. Thưởng sẽ tăng theo mức tăng độ khó của Nam Man.

3. Nếu thách đấu Nam Man thất bại sẽ xuất hiện nhắc nhở, người chơi khác có thể tiếp tục thách đấu Nam Man này.