[Giới Thiệu] - Hệ Thống Bang Hội

Dựng Bang, lập nghiệp tung hoành thiên hạ, xưng bá Tam Quốc.

I. Điều kiện mở Bang: Cấp chủ công: ≥ lv30

II. Tạo Bang: Click “Tạo Bang”

Tên: Tên Bang không quá 6 kí tự, không bao hàm từ nhạy cảm.

Icon Bang: Có thể chọn sửa icon đã có.

Tuyên ngôn Bang: Độ dài tuyên ngôn không quá 16 kí tự.

Yêu cầu: Cần tiêu 500 KNB.

III. Tìm Bang:

Khi bạn biết ID Bang, click “tìm Bang” là có thể nhập trực tiếp ID để tìm, nhưng cần chú ý ID Bang chỉ được là tổ hợp số.

IV. Gia nhập Bang:

Không muốn tạo cũng biết ID Bang khác? Click “gia nhập Bang” là có thể trực tiếp xin gia nhập Bang đã tạo.

**Yêu cầu:

- Mở “gia nhập Bang” là có thể xin gia nhập Bang đã có. Nhưng bạn phải đủ điểu kiện cấp mà bang chủ tạo mới yêu cầu thành công.

- Sau khi yêu cầu thành công, cần đợi được duyệt, 1 ngày có thể xin gia nhập nhiều Bang

Gia nhập: Sau khi yêu cầu được phê chuẩn, lại mở Bang, sẽ thấy được gia nhập Bang.

Hợp thành: Bang được hợp thành từ bang chủ, phó bang và các thành viên thường.

Chỉ có 1 bang chủ có quyền tối cao, có thể thu nhận, đá thành viên ra khỏi bang, bổ nhiệm phó bang, sửa cài đặt thông báo Bang, tuyên ngôn, icon và yêu cầu.

 

- Phó bang do bang chủ bổ nhiệm, có thể thu nhận, đá thành viên liên bang nhưng không thể tiến hành cài đặt. 1 Bang tối đa được bổ nhiệm 2 phó bang.

- Thành viên bang không được có bất kì thao tác gì với Bang.

Lời mời:

- Bang chủ và phó bang đều có thể trực tiếp gửi lời mời gia nhập Bang trên kênh thế giới.

- Click “thành viên Bang”

Click “gửi lời mời”

Điền xong lời mời click “gửi”, sau khi gửi thành công, người chơi có thể thấy thông tin qua kênh thế giới và có thể trực tiếp click yêu cầu gia nhập.

Đá khỏi Bang

Click “thành viên Bang”

[Giới Thiệu] - Hệ Thống Bang Hội - 1

- Bang chủ có thể tiến hành các thao tác “cài là phó bang” , “cài là bang chủ”, “đá khỏi Bang” đối với người chơi không phải là bang chủ.

- Phó bang có thể tiến hành thao tác “đá khỏi Bang” với người chơi không phải bang chủ.

Thoát Bang: Click “thành viên Bang”

Click “xem” trong nhân vật của bản thân

Click “thoát Bang” là có thể thoát khỏi Bang.

PS: Nếu bang chủ muốn thoát Bang, phải nhường vị trí bang chủ cho thành viên khác; thoát Bang trong 24 giờ sẽ không thể gia nhập Bang mới.

Sôi nổi hôm nay:

Sôi nổi là tiêu chí quan trọng để đảm bảo sự tồn tại của Bang. Nếu Bang trong 14 ngày liên tiếp có điểm sôi nổi là 0, không được chọn là bên công trận phòng vệ tuần này thì Bang này sẽ tự động giải tán.

Thành viên Bang tham gia ký danh và cống hiến có thể tăng sôi nổi ngày hôm đó cho Bang, đồng thời có thể tích cống hiến cá nhân. Sôi nổi tối đa trong ngày là 10000, vào 5:00 a.m ngày hôm sau sẽ trừ 2000 sôi nổi của ngày hôm trước.

PS: Sôi nổi Bang có liên quan đến Đồ Đằng Bang!

Đồ Đằng Bang:

Đồ Đằng Bang là phúc lợi tới thành viên Bang, tác dụng của nó tướng đương 1 Buff, có thể giống với duyên phận, tăng tướng ra trận, “duyên phận” của 9 tướng, rất lợi hại! chi tiết gồm 5 loại là công võ, công trí, thủ võ, thủ trí, HP. Người chơi có thể đổi loại Đồ Đằng theo yêu cầu của bản thân. Chỉ cần click icon Đồ Đằng là có thể thay đổi loại.

[Giới Thiệu] - Hệ Thống Bang Hội - 2

PS: Số Đồ Đằng Bang có hạn mức nhất định. Trong phạm vị hạn định, số Đồ Đằng có liên quan đến sôi nổi, sôi nổi càng cao số Đồ Đằng càng cao.

Ký danh:

Click nút “ký danh” có thể trực tiếp nhận 30 quân lệnh, 5 sôi nổi và 5 điểm cống hiến cá nhân.

Cống hiến:

Cống hiến bạc nhận điểm cống hiến cá nhân, cứ cống hiến 1 vạn bạc nhận 2 điểm sôi nổi và 2 điểm cống hiến cá nhân. Mỗi ngày mỗi người chơi tối đa cống hiến 66 vạn bạc, căn cứ vào cấp vip

Shop Bang:

Click “shop Bang” trên giao diện chính Bang

Shop Bang được thiết lập cho cống hiến cá nhân. Trong shop này, ngoài mua mảnh bảo vật, bạn còn có thể mua được mảnh của 4 tướng Bang: Tư Mã Viêm, Trương Xuân Hoa, Hoa Đà, Bộ Luyện Sư. Ngoài ra, bạn còn có thể mua được nguyên liệu tẩy bảo vật, đá tẩy, dùng để tẩy ra bảo vật.

PS: Nhận cống hiến cá nhân thông qua tham gia trận Bang phòng vệ, ký danh, cống hiến, Trục Lộc

Phòng vệ Bang

Click “Phòng Vệ bang” tại giao diện chính Bang

Vào lúc 0:00 mỗi thứ 2, hệ thống sẽ chọn ra 7 Bang mạnh nhất, tức là Bang Thất Tinh trở thành bên tấn công. Bang của bạn cần tích cực ngăn chặn sự tấn công của Bang khác, chặn càng nhiều địch thì tích điểm càng cao. Thách đấu thành công mới tiếp tục được thách đấu Bang công có thứ hạng cao hơn. Mỗi thành viên Bang sẽ nhận nhiều cống hiến cá nhân khi diệt được nhiều địch. Ngoài ra, nếu Bang ngăn chặn thành công nhiều đợt tấn công của bên công thì các thành viên tham gia Bang sẽ có thể nhận đá luyện bí ẩn!

Tinh Đồ Bang

Click Thao lược, xem bảng Tinh đồ tương ứng gồm Trận Mưu Lược Thuật, Tinh đồ cấp cao chỉ mở khi cấp tháp đạt tối đa. Khi rời bang, Tinh đồ vẫn giữ nguyên cấp cho đén khi vào bang mới

PS: Xem quy tắc cụ thể trong game.

Điêu Thuyền, Kính bút