[Hoạt Động] - Thủ Vệ Bang

[Bối cảnh]

Chiến loạn liên miên, hỗn chiến tứ phương, anh hùng hào kiệt trỗi dậy, cùng nhau Bang, đồng tâm hiệp lực, bình định thiên hạ.

Nhưng trong lúc loạn thế, cá lớn nuốt cá bé, giặc xâm nhập, để bảo vệ Bang vững chắc cần sự đồng tâm của mỗi Chúa Công, dốc toàn sức mạnh ngăn chặn địch, kiên quyết phòng thủ, đánh bại chúng.

 

[Cổng vào]

Trong giao diện Bang, có thể thấy cổng vào trận phòng vệ. Click nút trận thủ là lập tức vào giao diện chi tiết. Click tiến lên là lập tức vào giao diện chiến đấu.

[Thời gian]

Cả ngày

[Điều kiện]

Người chơi gia nhập Bang. Trong giao diện ở ảnh 2 sẽ hiện thị số lần hồi sinh toàn quân tuần này và số Tướng có thể ra trận. Mỗi ngày tăng 1 lần hồi sinh. Cài lại số lần hồi sinh vào mỗi thứ 2 hàng tuần. Click nút “hồi sinh” sẽ cài lại trạng thái tướng và HP tượng sư tử đá!

Cùng thời gian đó, chỉ được 1 thành viên Bang vào trận phòng vệ.

[Hoạt Động] - Thủ Vệ Bang - 1

- Điều kiện tướng ra trận: Đạt lv30!

- Trong chiến trường phòng vệ, phân làm 2 đường trên dưới, người chơi liên tục phái tướng trung thành và quân mạnh nhất để ngăn chặn sự tấn công liên tiếp của địch, bảo vệ tượng sư tử đá đến cùng.

- Trong lúc chiến đấu, địch tấn công dồn dập, thẳng tiến không lùi, vì vậy người chơi chỉ có bày trận chặn phía trước mới ngăn được địch tấn công.

- Vào chiến trường có thể quay lại, nhưng quay lại sẽ khiến toàn tướng và quân ra trận bị diệt!

- Đây là trận chiến sức mạnh, kẻ mạnh sẽ thắng, không có bẫy! Không âm mưu! Nhiều người! Thế đông! Không chết không dừng!

[Thưởng]

- Người chơi tham gia có thưởng sôi nổi.

- Thưởng cống hiến cá nhân theo số lượng lính công bị tiêu diệt.

- Khi Bang hợp lực thắng Bang tấn công, thưởng đá tẩy lượng nhất định, gửi qua mail, người chơi lĩnh qua trạm dịch.