thong-bao-gop-server-van-vuong-chi-vuong

Thông báo gộp server Vạn Vương

21/02

Thông báo gộp server Vạn Vương Chi Vương vào ngày 23/01

CHI TIẾT
thong-bao-10-00-20-01-2017-ra-mat-s9-thien-mon

[Thông Báo] - 10:00 - 20/01/2017: Ra mắt S9 - THIÊN MÔN

20/01

Hành trình chinh phục thiên hạ của các chúa công sẽ ngày càng hấp dẫn và kịch tính hơn với sự ra mắt của máy chủ S9 - Thiên Môn 10:00 ngày 20/01/2017, Các chúa công hãy nhanh chóng gia nhập để nhận thật nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé!

CHI TIẾT
thong-bao-10-00-14-01-2017-ra-mat-s8-thanh-long

[Thông Báo] - 10:00 - 14/01/2017: Ra mắt S8 - THANH LONG

14/01

Hành trình chinh phục thiên hạ của các chúa công sẽ ngày càng hấp dẫn và kịch tính hơn với sự ra mắt của máy chủ S8 - THANH LONG 10:00 ngày 141/2017, Các chúa công hãy nhanh chóng gia nhập để nhận thật nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé!

CHI TIẾT
thong-bao-13-00-09-01-2017-ra-mat-s7-thanh-long

[Thông Báo] - 13:00 - 09/01/2017: Ra mắt S7 - THANH LONG

09/01

Hành trình chinh phục thiên hạ của các chúa công sẽ ngày càng hấp dẫn và kịch tính hơn với sự ra mắt của máy chủ S7 - THANH LONG 13:00 ngày 09/01/2017, Các chúa công hãy nhanh chóng gia nhập để nhận thật nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé!

CHI TIẾT
thong-bao-10-00-02-01-2017-ra-mat-s6-huyen-vu

[Thông Báo] - 10:00 - 02/01/2017: Ra mắt S6 - HUYỀN VŨ

05/01

Hành trình chinh phục thiên hạ của các chúa công sẽ ngày càng hấp dẫn và kịch tính hơn với sự ra mắt của máy chủ S6 - HUYỀN VŨ 10:00 ngày 05/01/2017, Các chúa công hãy nhanh chóng gia nhập để nhận thật nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé!

CHI TIẾT