[Hướng Dẫn] - Báo lỗi để xử lý hiệu quả

[Hướng Dẫn] Báo lỗi để xử lý hiệu quả

Các chúa công thân mến, trong hành trinh chinh phục thiên hạ, không thể tránh khỏi sơ suất khi gặp lỗi, nếu có lỗi, xin vui lòng làm theo hướng dẫn sau để được xử lý nhanh và chính xác nhất

1. Hướng dẫn tạo báo lỗi

B1. Đăng nhập http://taikhoan.sohagame.vn/ticket

B2. Chọn “Tạo báo lỗi ”        

Nhập đầy đủ nội dung báo lỗi tại:  Tab “Thông tin cơ bản”

Và tab “Thông tin chị tiết” 

B3. Bấm “Gửi”

Chúng tôi sẽ phản hồi kết quả cho bạn sớm nhất có thể ! 

 

Lưu ý:

  • Không tạo nhiều báo lỗi cùng một lỗi, khi cần bổ sung thêm thông tin thì phản hồi ngay tại ticket báo lỗi đã tạo không tạo mới khó theo dõi và xử lý.
  • Điền đầy đủ thông tin để được hỗ trợ nhanh nhất 
  • Check phản hồi báo lỗi của Quản trị game tại mục “Các báo lỗi ”:

Kính Bút,