[Hướng Dẫn] - Sử dụng GIFTCODE

Hướng Dẫn Sử Dụng GIFTCODE

Hành trình chinh phục thiên hạ còn dài, Điêu Thuyền xin được hướng dẫn các chúa công cách thức sử dụng GIFTCODE, trợ giúp cho bá nghiệp của các ngài.

BƯỚC 1: Click “Avatar” nhân vật góc trên bên trái màn hình

BƯỚC 2: Click “Cài Đặt”

Bước 3: Click GIFTCODE

Bước 4: Nhập CODE và nhận quà

Lưu ý:
  • Mỗi code được sử dụng 1 lần
  • Lưu ý thời hạn sử dụng của CODE 27/12/2017

 

 

 

TIN NỔI BẬT